Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

24 Czerwiec 2024 r.
Redaktor: gaszczynska
Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21 czerwca 2024r. o godzinie 9.00 odbyło się  zakończenie roku szkolnego 2023/2024.  Uroczystość rozpoczęła        się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie pani dyrektor w swoim przemówieniu zwróciła się do uczniów dziękując im za trud, wysiłek i zaangażowanie  oraz reprezentowanie naszej szkoły na zawodach i konkursach.  Rodzicom i Gronu Pedagogicznemu podziękowała za współpracę i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. Nie zabrakło życzeń udanego , spokojnego i bezpiecznego wypoczynku. Po wystąpieniu nastąpiło wręczenie nagród książkowych wyróżnionym uczniom oraz listów gratulacyjnych rodzicom. Serdeczne podziękowania skierowała pani dyrektor członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z Pobyłkowa Małego i Pobyłkowa Dużego oraz Rodzicom, którzy swoimi działaniami wspierali szkołę. Po części oficjalnej w krótkiej części artystycznej, uczniowie wprowadzili wszystkich w wakacyjny nastrój. Spotkaniem z wychowawcami w klasach zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024.

       Do zobaczenia po wakacjach w nowym roku szkolnym !