Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

27 Czerwiec 2022 r.
Redaktor: gaszczynska
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz upragniony przez wszystkich uczniów czas wakacji.

W naszej szkole uroczystość rozpoczęła się o godzinie 900. Społeczność szkoły, zaproszeni goście oraz rodzice zebrali się na sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego głos zabrała p. dyrektor Joanna Pielach, która powitała wszystkich zebranych. Uczniom podziękowała  za trud, wysiłek i zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności oraz życzyła radosnej zabawy ale rozważnej i bezpiecznej. W sposób szczególny zwróciła się p. dyrektor z gratulacjami i życzeniami do absolwentów, którym życzyła spełnienia  zamierzonych celów. Ważną częścią życia szkoły są rodzice, którzy również otrzymali podziękowania za współpracę i za działania wspierające szkołę.                    Następnie nagrody i wyróżnienia otrzymali uczniowie wyróżniający się w nauce. W imieniu Wójta Gminy Pokrzywnica głos zabrała p. inspektor Grażyna Kłosiewicz, która również wręczyła nagrody książkowe uczniom klas starszych, którzy uzyskali średnią stopni 5,0 i wyżej. Miłe słowa do nauczycieli i uczniów skierował  radny gminy      p. Zenon Wiadrowski oraz proboszcz naszej parafii w Dzierżeninie ks. Krzysztof Biernat.                                                     Po części oficjalnej absolwenci szkoły zaprezentowali swoje umiejętności wokalno- recytatorskie oraz wyświetlili  wzruszającą prezentację na temat ośmiu lat  pobytu w naszej szkole. Na zakończenie kwiatami podziękowali  wszystkim nauczycielom. Również Rada Rodziców wyraziła swoją wdzięczność wychowawcom. Po zakończeniu uroczystości na sali uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami.