Wycieczka do Nadleśnictwa

12 Październik 2021 r.
Redaktor: gaszczynska
Wycieczka do Nadleśnictwa

Dnia 5 i 6 października  2021r. uczniowie z klasy III, IV i VIII byli na wycieczce

w Nadleśnictwie Pułtusk na warsztatach ,, Bioróżnorodność środowiska Natura 2000”.

Podczas zajęć na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej uczniowie pogłębili swoje wiadomości

o życiu roślin i zwierząt w lesie i pracy straży leśnej.

Rozpoznawali także gatunki drzew po liściach i po korze, podziwiali okazy owadów

spotkanych podczas spaceru i bioróżnorodność środowiska.

Uczniowie przekonali się, że las żyje, ciągle się coś w nim dzieje. Przebywanie

pośród drzew i oddychanie świeżym powietrzem sprawiło, że wszyscy wracali do szkoły

w dobrym nastroju.