Święto Odzyskania Niepodległości

10 Listopad 2022 r.
Redaktor: gaszczynska
Święto Odzyskania Niepodległości

,,Jeszcze Polska nie zginęła…..”

Odśpiewaniem hymnu narodowego w dniu 9.11.2022r rozpoczęliśmy akademię z okazji

Święta Odzyskania Niepodległości. Wszyscy uczniowie przyszli w tym dniu do szkoły

ubrani na galowo. Grupa uczniów przedstawiła montaż słowno-muzyczny o treści

patriotycznej. Zarówno odświętny ubiór jak i tematyka przedstawiona na akademii,

miały na celu pogłębienie i uświadomienie poczucia przynależności do ojczyzny.

Temat patriotyzmu jest ważnym i koniecznym zadaniem do realizacji w szkole,

dlatego  uroczystości i przedsięwzięcia są zawsze starannie przygotowane

oraz są okazją do kształtowania uczuć patriotyzmu.