Święta Majowe

2 Maj 2024 r.
Redaktor: gaszczynska
Święta Majowe

Majowe święta są doskonałą okazją do kształtowania postaw patriotycznych wśród uczniów i utożsamiania się z naszą ojczyzną. Z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Uczniowie  przygotowali  patriotyczny montaż słowno- muzyczny. Występ uatrakcyjniła dekoracja. Dzieci otrzymały chorągiewki i biało czerwone balony. Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu narodowego. Częścią uroczystości był film edukacyjny o świętach majowych i symbolach narodowych.  Akademia okazała się wspaniałą lekcją historii.