1

Spotkanie Opłatkowe

,, Znowu minął rok, znów za oknem pada śnieg.

Blask choinki (…) lśni, bo świąteczne idą dni.”

I znów zbliża się cudowny czas Świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji w naszej szkole 21 grudnia odbyło

się Spotkanie Opłatkowe. Na spotkanie przybyło grono nauczycieli, pracowników szkoły, uczniowie i rodzice

oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Spośród zaproszonych gości  swoją obecnością zaszczycili

nas: pan Adam, Dariusz Rachuba- wójt gminy Pokrzywnica, pan Krzysztof Lubelski- przewodniczący  Rady Gminy,

pan Tadeusz Jakubiak- sekretarz gminy Pokrzywnica, pani Grażyna Kłosiewicz- inspektor ds. oświaty gminy

Pokrzywnica oraz Przyjaciele szkoły.

Przemówienie powitalne wygłosiła dyrektor Joanna Pielach. Serdeczne życzenia świąteczne dzieciom i wszystkim

zgromadzonym złożyli wójt gminy Pokrzywnica oraz ksiądz Krzysztof Biernat.

W świąteczną atmosferę zebranych wprowadził niezwykły i nietypowy spektakl bożonarodzeniowy przygotowany

przez uczniów pod kierunkiem pani Wiesławy Pichor pt: ,,Jeden zero dla nieba”.

Po przedstawieniu został odczytany fragment Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa i wszyscy, po wspólnej

modlitwie, przełamali się opłatkiem składając sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

Spotkaniu towarzyszyła radosna, świąteczna atmosfera.