Ślubowanie klasy pierwszej

7 Październik 2019 r.
Redaktor: gaszczynska

              Ślubowanie klasy pierwszej

27 września 019r. w Szkole Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

odbyło się Ślubowanie klasy pierwszej.

W tym wyjątkowym dniu  na sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, rodzice

i cała społeczność szkolna.

Na początku p. dyrektor J. Pielach powitała wszystkich gości i życzyła pierwszakom jak

najlepszych ocen, wzorowego zachowania i wytrwałości w dążeniu do osiągania

wymarzonych celów.

Następnie uczniowie kl.I pod kierunkiem p. M. Kozłowskiej zaprezentowali program

słowno- muzyczny. Pod koniec części artystycznej pierwszacy złożyli uroczyste ślubowanie

a p. dyrektor dokonała pasowania dzieci na uczniów klasy pierwszej S.P. im. Doroty Gellner

w Pobyłkowie Dużym.

Po części oficjalnej uczniowie otrzymali pamiątkowe upominki od dyrektora, Wójta Gminy

Pokrzywnica, ks. proboszcza  Krzysztofa Biernata i rodziców. Przedstawiciele Organu

Prowadzącego w osobach Inspektor ds. Oświaty Grażyny Kłosiewicz i Skarbnik Gminy

Magdaleny Lusa  skierowały słowa życzeń do rodziców i do dzieci. Zwróciły uwagę jak

ważny jest moment przekroczenia progu szkoły w życiu każdego dziecka.

Po części oficjalnej zarówno na gości , licznie przybyłych rodziców i bohaterów

uroczystości czekał słodki poczęstunek.

To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci zebranych gości a przede wszystkim

pierwszaków.