Ślubowanie klasy pierwszej

12 Październik 2021 r.
Redaktor: gaszczynska
Ślubowanie klasy pierwszej

11 października 2021r. w Szkole Podstawowej im. Doroty Gellner odbyło się uroczyste

ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I.

Uroczystość  rozpoczęła się od części artystycznej, która dotyczyła znajomości symboli

narodowych, dobrego zachowania i zasad ruchu drogowego.

Koleżanki i koledzy z klasy IV życzyli młodszym kolegom sukcesów w nauce oraz

zapewnili o swojej  pomocy i opiece w szkole i poza nią.

Po prezentacji umiejętności i wiadomości pierwszoklasistów nastąpił uroczysty

akt ślubowania i pasowania na ucznia. Kolorowym ołówkiem ten symboliczny

gest wykonała  p. dyrektor Joanna Pielach.

Następnie pani dyrektor i wychowawca klasy Marzena Zdunek wręczyły dyplomy

i pamiątki zakupione z funduszu Rady Rodziców.

Obecny na uroczystości ksiądz proboszcz Krzysztof Biernat złożył życzenia

wszelkiej pomyślności  na krętych drogach szkolnej edukacji oraz wręczył upominki.

Także rodzice przygotowali dla swoich pociech prezenty i poczęstunek.

Ten wyjątkowy dzień z pewnością zapadnie w pamięci pierwszoklasistów.