Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 Wrzesień 2022 r.
Redaktor: gaszczynska
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września  2022 roku o godz. 8.30 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023.

Uroczystość rozpoczęła się wstąpieniem pocztu sztandarowego na salę gimnastyczną i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Joanna Pielach, która powitała wszystkich zgromadzonych, wspomniała o zadaniach czekających nas w bieżącym roku szkolnym a także złożyła życzenia zarówno uczniom  i nauczycielom, jak i rodzicom. Przedstawiła uczniom i uczestniczącym w uroczystości rodzicom nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców danej klasy. Po części  oficjalnej dzieci wraz z rodzicami udali się do klas na spotkanie z wychowawcą aby omówić sprawy ogólne związane z organizacją danego roku szkolnego.