Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

7 Wrzesień 2021 r.
Redaktor: gaszczynska
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
  1. września 2021r. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku

szkolnego  2021/2022. Nadal należy przestrzegać zasad reżimu

sanitarnego, dlatego uroczystość odbyła się na placu przed szkołą.

Na początku pani dyrektor Joanna Pielach przywitała wszystkich

zebranych. W mowie powitalnej wyraziła nadzieję, że uczniowie pomimo

pandemii spędzą ten rok szkolny w murach szkoły.

Przedstawiła, również wychowawców klas i przydział klasopracowni.

Po oficjalnej części dzieci wraz z wychowawcami udali się do swoich sal

i tam odbyło się spotkanie informacyjne. Uczniowie z klas siódmej i ósmej

zostali zapoznani z możliwością wykonania szczepienia przeciwko COVID 19.