Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

7 Październik 2019 r.
Redaktor: gaszczynska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

    12 września 2019r. o godz. 7.30. zadźwięczał pierwszy dzwonek. Uczniowie w galowych

strojach, rodzice i nauczyciele zgromadzili się w sali gimnastycznej.

Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy od wniesienia sztandaru szkoły i odśpiewaniu

hymnu ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie pani dyrektor Joanna Pielach powitała

zebranych rodziców, radę pedagogiczną a przede wszystkim uczniów. Złożyła życzenia

sukcesów, radości, bezpiecznego pobytu w szkole.

Pani dyrektor powiedziała o zmianach jakie można zauważyć w wizerunku szkoły,

nowym wyposażeniu szatni. Następnie przedstawiła radę pedagogiczną i wychowawców

poszczególnych klas.

Głos zabrał również ksiądz Krzysztof Biernat proboszcz parafii Dzierżenin. Życzliwe

słowa skierował zarówno do rodziców jak i nauczycieli i uczniów.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

                Dużo sukcesów w nowym roku szkolnym 2019/2020

 

rozpoczęcie roku