1

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner 

w Pobyłkowie Dużym z całego serca

dziękują

Fundacji Studenckiej ,,MŁODZI MŁODYM” za okazaną pomoc.

Za pozyskane fundusze w ramach 1% zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający wraz z mikrofonami, który przyczynił się do poprawy jakości przygotowywanych uroczystości szkolnych i środowiskowych.

Wyrażamy głęboką wdzięczność za okazaną pomoc, życząc powodzenia i licząc na dalszą współpracę.