Lokalne miejsca pamięci

14 Październik 2020 r.
Redaktor: gaszczynska

 

  W dniu 06.10.2020r. uczniowie klas VIII-VI pod opieką wychowawców udali

się do miejscowości Kępiaste, aby spotkać się z przedstawicielami lokalnej społeczności

tzn. z państwem Teresą i Zenonem Wiadrowskimi.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z historią regionu oraz obejrzenie tablicy

pamiątkowej i Kamienia Niepodległości.

Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie państwo

Wiadrowscy w bardzo ciekawy sposób przekazali uczniom informację o historii I i II

wojny światowej na okolicznych terenach.

Uczniowie mieli okazję pośpiewania pieśni patriotycznych. Jednym z punktów

spotkania było również zapalenie zniczy przy Kamieniu Niepodległości.

Dziękujemy państwu Wiadrowskim za przekazaną wiedzę i czas poświęcony uczniom.

Ostatnim punktem spotkania było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.