KADRA SZKOŁY

Joanna Pielach- dyrektor szkoły

Marzena Zdunek-edukacja wczesnoszkolna, biologia

Małgorzata Kozłowska-edukacja wczesnoszkolna, geografia

Wiesława Pichor- język polski

ks. Krzysztof Biernat- religia

Jolanta Gaszczyńska- wychowanie przedszkolne

Monika Piórkowska- język angielski

Marzena Przybysz- matematyka

Wioleta Górczak- język angielski

Dariusz Lusa- muzyka, plastyka, doradztwo zawodowe

Kacper Kręciejewski- historia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Łukasiak- informatyka, technika

Ewa Kilijańczyk- chemia

Edyta Węgłowska- logopedia

Klaudia Pakieła- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Olga Ulatowska – język rosyjski