KADRA SZKOŁY

Joanna Pielach- dyrektor szkoły

Marzena Zdunek-edukacja wczesnoszkolna, biologia

Małgorzata Kozłowska-edukacja wczesnoszkolna, geografia

Wiesława Pichor- język polski

ks. Krzysztof Biernat- religia

Jolanta Gaszczyńska- wychowanie przedszkolne

Marzena Przybysz- matematyka,

Wioleta Górczak- język angielski

Dariusz Lusa- muzyka, plastyka, doradztwo zawodowe

Kacper Kręciejewski- historia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, WOS

Joanna Banasiak- informatyka, technika

Małgorzata Szczerba -Kozłowska- chemia

Monika Dobrzeniecka- logopedia

Klaudia Stańczak- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Dorota Kamer -Piekutowska – język rosyjski, pedagog

Agnieszka Kolon-Mossakowska- psycholog