Jesteś widoczny- Jesteś bezpieczny

28 Listopad 2019 r.
Redaktor: gaszczynska

22 listopada 2019r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli z Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego w ramach kampanii społecznej ,,Jesteś widoczny- Jesteś

bezpieczny”. Głównym założeniem akcji była poprawa bezpieczeństwa pieszych

i rowerzystów. Wszyscy uczniowie wzięli udział w trzech panelach tematycznych.

Pierwszym punktem programu było spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej

Policji w Pułtusku. Zaprezentowali film ,,Tak chce być bezpieczny”, następnie omówili

ukazaną tematykę.

Następnie ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego ,,Meditrans” w Ostrołęce omówili zasady udzielania

pierwszej pomocy. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się na sali gimnastycznej.

Trzeci panel tematyczny był prowadzony przez pracowników Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie i dotyczył jazdy po torze rowerowym, który został

rozstawiony na placu przed szkołą. Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności związane

z bezpieczną jazdą na rowerze.

Uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym. Pod opieką wychowawców

wykonali prace związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Autorzy wyróżnionych

prac otrzymali nagrody.

Wszyscy uczniowie biorący udział w kampanii ,,Jesteś widoczny- Jesteś bezpieczny”

otrzymali zestawy elementów odblaskowych.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!