II Gminny Turniej Szachowy

12 Luty 2024 r.
Redaktor: gaszczynska
II Gminny Turniej Szachowy

W dniu 9 lutego 2024r. odbył się w naszej  szkole II Gminny Turniej Szachowy.Uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie naszej gminy mieli okazję zmierzyć się w niecodziennych zawodach. Turniej zorganizowany został pod patronatem Wójta Gminy Pokrzywnica. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali jurorzy w osobach:            p. K. Kręciejewski – przewodniczący, p. W. Gronczewska, A. Groszkiewicz i p. P. Stacho.  Do rozgrywek zgłosiło się   51 miłośników szachów z klas: I –  VIII, w następujących kategoriach: dziewczęta klas I – IV  V-VI  VII-VIII,  chłopcy klas I-IV  V-VI  VII- VIII. Pasjonaci tej królewskiej gry mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności  i wziąć udział w turnieju. Zawodnicy grali systemem ,,każdy z każdym”.  Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymali puchary oraz dyplomy, a każdy uczestnik dyplom. Turniej był również okazją do zawarcia nowych znajomości i integracji z rówieśnikami z innych szkół. Dla uczestników rodzice z Rady Rodziców naszej szkoły przygotowali poczęstunek.

Oto laureaci w poszczególnych kategoriach:

Dziewczęta kl. I-IV :

I miejsce Lena Pichor   SP. im Doroty Gellner w PobyłkowieDużym,                                                                                        II miejsce Zofia Pomaska     SP. z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie                                                                                                                                                                                               III miejsce Wiktoria Balan   SP. im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym.

Chłopcy kl. I-IV:

I miejsce Adam Brejnakowski   SP. in Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie,                                                      II miejsce Michał Głowacki     SP. z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie,                                                                    III miejsce Milosz Zyskowski  SP. im Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym.

Dziewczęta kl. V-VI

I miejsce Alicja Sobotka  SP. im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym,                                                                                  II miejsce Kamila Górka SP. im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie,                                                             III miejsce  Iga Milewska SP. im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym.

Chłopcy kl. V-VI

I miejsce Bartosz Pik   SP. im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym,                                                                                       II  miejsce Kacper Wasilewski  SP.  im Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie,                                                  III   miejsce Marcin Wdowiński    SP. z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie.

Dziewczęta kl. VII-VIII

I miejsce Nikola Bonius  SP. im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie,                                                                                       II  miejsce Weronika Szczerba  SP. im.  ks. Jana Twardowskiego w Gzowie,                                                                         III miejsce Anita Mikulska  SP. im. ks. Jana Twardowskiego  w Gzowie.

Chłopcy kl. VII-VIII

I miejsce Gabriel Sobura   SP.im. ks. Jana Twardowskiego  w Gzowie,                                                                                    II   miejsce Oliwier Komendarski  SP. z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie,                                                           III miejsce Oliwier Jałmużny  SP. im. ks. Jana Twardowskiego  w Gzowie.