Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie klasy pierwszej

Redaktor: gaszczynska