Dzień Edukacji Narodowej

16 Październik 2020 r.
Redaktor: gaszczynska

,, Dzisiejszy dzień jest jak niedziela,

Bo świętujemy Dzień Nauczyciela(…)

Przyjmijcie życzenia z ust naszych płynące

Bo są one zawsze ciepłe i gorące”

W dniu 15.10.2020r. wszyscy uczniowie naszej szkoły uroczyście podziękowali

nauczycielom  za ich trud i wysiłek włożony we wszechstronną edukację.

Odbyła się akademia przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych i obostrzeń.

Nauczyciele każdego przedmiotu wysłuchali dowcipnego wierszyka na swój temat.

Nie zabrakło humoru ze szkolnych ławek i tematycznej piosenki.

Miłym akcentem uroczystości były podziękowania złożone na ręce pani Dyrektor od Rady

Rodziców.

To zawsze miły dzień dla nauczycieli i uczniów. Tego dnia może nauczyciel mniej wymaga

i częściej się uśmiecha.