Dzień Babci i Dziadka

23 Styczeń 2020 r.
Redaktor: gaszczynska

Babcia i Dziadek to w życiu każdego dziecka bardzo ważne postacie.

W dniu 21 stycznia 2020r najmłodsi uczniowie uczcili Święto Babci i Dziadka

wspaniałym występem i słodkim poczęstunkiem.

Nasi seniorzy licznie przybyli na zaproszenie swoich wnuków.

Pani dyrektor Joanna Pielach serdecznie przywitała zebranych gości. W swoim

przemówieniu podkreśliła ważną rolę dziadków w życiu wnuków: ,, Dziadkowie

są potrzebni nie tylko dlatego aby zajmować się swoimi wnukami, kiedy rodzice

nie mają czasu, pracują albo są zajęci swoimi sprawami. Dla kilkulatków dziadkowie

to niewyczerpane źródło i potężny zasób informacji o otaczającym nas świecie.

Babcia i dziadek- to osoby bardzo potrzebne w życiu każdego młodego człowieka.

Chociażby po to aby dzielić się swoją życiową mądrością, wiedzą, doświadczeniem.

Aby wspierać swoje wnuki w dążeniu do zamierzonych celów, aby być dla nich

drogowskazem”. Składając życzenia zaprosiła gości na część artystyczną.

Montaż słowno-muzyczny wykonały dzieci z kl. 0, kl. I i kl. II pod kierunkiem

wychowawczyń J. Gaszczyńskiej, M. Kozłowskiej, M. Zdunek.

Po występach seniorzy mieli okazję porozmawiać przy herbatce. Każda babcia

i każdy dziadek dostali upominek w postaci medalu symbolizującego

,,Babcię i Dziadka na medal”.

                           Kochane Babcie, drodzy Dziadkowie!

W imieniu całej społeczności szkolnej życzymy Wam dużo zdrowia, pomyślności

i radości na każdy dzień. STO LAT!